Bag çyrasy

 • uzak ömri suw geçirmeýän gün bagynyň çyrasy

  uzak ömri suw geçirmeýän gün bagynyň çyrasy

  ■ 5 ýyl kepillik

  High efficiencyokary öndürijilikli LED bilen, 50000 sagat ömri.

  Li LiFePO4 batareýasy, ýokary howpsuzlyk, ömri uzak.

  Light lightagtylygyň ýagtylygyny täsirli ýokarlandyryp, ýagtylyk çeşmesini görkezýän göwher ýüzüni şöhlelendirmek prosesi.

 • 5 ýyl gün bagynyň yşygy satylýar

  5 ýyl gün bagynyň yşygy satylýar

  ■ 5 ýyl kepillik

  High efficiencyokary öndürijilikli LED bilen, 50000 sagat ömri.

  Li LiFePO4 batareýasy, ýokary howpsuzlyk, ömri uzak.

  Light lightagtylygyň ýagtylygyny täsirli ýokarlandyryp, ýagtylyk çeşmesini görkezýän göwher ýüzüni şöhlelendirmek prosesi.

 • 5 ýyllyk kepillik, gowy satylýan gün bagynyň çyrasy

  5 ýyllyk kepillik, gowy satylýan gün bagynyň çyrasy

  ■ 5 ýyl kepillik

  Install Gurmak aňsatweUzak ömür.

  Advertising Mahabat tagtasynyň gijeki yşyklandyrylyşy we açyk yşyklandyryş üçin ulanylýar.

  Home Öý yşyklandyryşynda, köçelerde we ýollarda, ýaşaýyş ýerlerinde, gözel ýerlerde, seýilgählerde, meýdançalarda, hususy baglarda we beýleki köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar.