suw çyrasy 3.04.0 ýokary hilli 5 ýyl kepillik Gün suw joşmasy

Gysga düşündiriş:

Model NOOK: WaWa 3.0 /4.0

Kepillik: 5 ýyl

Marka shaobosolar

MOQ: 20GP

Port: ingingdao

töleg möhleti: TT

Eltip beriş wagty: goýumy alandan soň 15 günüň içinde


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

WaWa Light 3.04.0

Garaşsyz gözleg we ösüş, patentlenen önümler, has uly öwrüm burçy we has amatly ssenariýalar;
Yzky sütün dizaýny, has çalt we ylmy ýylylyk ýaýramagy, galyňlaşdyrylan we giňeldilen ýaý, durnukly we berk gurnama;
Toplumlaýyn dizaýn, modully önümçilik, bir düwme gurnamak;
Pes woltly dizaýn, ygtybarly we ygtybarly;
Toplumlaýyn gaplaýyş fabrigi, amatly transport;

Altyn örtülen awiasiýa wilkasy, ýokary tizlikli geçiriş has ygtybarly;
Lityum demir fosfat batareýasynyň ygtybarly hili we uzak ömri bar;
Efficiencyokary öndürijilikli LED ulanyp, hyzmat möhleti 50000 sagat;
Polikarbonat (HK) açyk optiki linzany ulanmak, ýokary geçirijilik, garramaga garşy, ýokary temperatura garşylygy, deformasiýa ýok;
Diamagty şöhlelendirilen göwher ýüzü, ýagtylygy, köp möhürleme kepilligini, suw geçirmeýän ýokary derejesini netijeli ýokarlandyrýar.

WaWa Light 3.04.0
WaWa Light 3.04.0
ON açary: OFF düwmesini açyň: AUTO düwmesini öçüriň;Täzeden düzmek, 6 + X gijeki yşyklandyryş tertibi 6H düwmesi: 6 sagatdan soň 8H düwmesi;8 sagatdan soň çyralar 85% 6 açar: 15% güýji 709% 6 açar: 309% güýji azaltmak

Açar düwme: açyň
Öçürmek düwmesi: öçürmek
AUTO açary: Täzeden düzmek, 6 + X gijeki yşyklandyryş tertibi
6H açary: 6 sagatdan soň yşyklar
8H açary: 8 sagatdan soň yşyklar
85% açar: 15% güýji azaltmak
70% açar: 30% güýji azaltmak

WaWa Light 3.04.0

Önümiň artykmaçlygy

■ Garaşsyz R% D, patentlenen önümler, toplumlaýyn dizaýn, modully önümçilik, bir gezek basmak.
High efficiencyokary öndürijilikli LED bilen, 50000 sagat ömri.
Li LiFePO4 batareýasy, ýokary howpsuzlyk, ömri uzak.
Light lightagtylygyň ýagtylygyny täsirli ýokarlandyryp, ýagtylyk çeşmesini görkezýän göwher ýüzüni şöhlelendirmek prosesi.
■ Giňeldilen we galyňlaşdyrylan ýaý, ýerleşip bilýän burç, gurnama durnukly we berk.
PC Kompýuteriň açyk optiki linzasy bilen.Lightagtylygyň ýokary geçirijiligi, ýokary temperatura garşylygy we garrylyga garşylygy.
■ Altyn çaýylan awiasiýa wilkasy, has ýokary geçiriş tizligi, has ygtybarly.
■ Pes woltly dizaýn, ygtybarly we ygtybarly.
Pack Toplumlaýyn paket, amatly transport.

Arza ýeri

Öý yşyklandyryşynda, köçelerde we ýollarda, ýaşaýyş ýerlerinde, gözel ýerlerde, seýilgählerde, meýdançalarda, hususy baglarda we beýleki köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar, mahabat tagtasynyň gijeki yşyklandyrylyşy we açyk yşyklandyryş gurmak, gurmak aňsat, energiýa tygşytlamak, ömrüň dowamlylygyny elektrik tölemeli däl.

Model BCT-VWV3.0 BCT-WW4.0
Gün paneli Naprýa / eniýe / güýç 5V / 36W 5V / 50W
Ömr 25 ýyl 25 ýyl
Batareýa Naprýa / eniýe / kuwwat 3.2V / 25Ah LiFePO4 batareýasy 3.2V / 35Ah LiFePO4 batareýasy
Ömr 8-12 ýyl 8-12 ýyl
Lightagtylyk çeşmesi Inagtylyk akymy 16001m 2000lm
Ömr 50,000 sag 50,000 sag
Yşyklandyryş wagty 6 + X / akyl güýji dolandyryş, we ýagtylygy we iş tertibini sazlamak üçin uzakdan dolandyrmagy ulanyp biler.
Linza Kompýuteriň açyk optiki linzasy, ýokary ýagtylyk geçirijisi bilen.
Gün jezasynyň siminiň uzynlygy Standart 2.4m;Goşmaça uzatma setiri 2m
Kepillik 5 ýyl
Paketiň görnüşi 8 sany
Bukjanyň ululygy 533x400x238mm
WaWa Light 3.04.0
BCT-WW3040 WaWa Light 30 40 2020-12-11_00 (1) _01

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň