suw çyrasy 3.04.0 ýokary hilli 5 ýyl kepillik Gün sili çyrasy

Gysga düşündiriş:

Model NOOK: WaWa 3.0 /4.0

Kepillik: 5 ýyl

Marka shaobosolar

MOQ: 20GP

Port: Çingdao

töleg möhleti: TT

Eltip beriş wagty: goýumy alandan soň 15 günüň içinde


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WaWa Light 3.04.0

Garaşsyz gözleg we ösüş, patentlenen önümler, has uly öwrüm burçy we has amatly ssenariýalar;
Yzky sütün dizaýny, has çalt we ylmy ýylylyk ýaýramagy, galyňlaşdyrylan we giňeldilen ýaý, durnukly we berk gurnama;
Toplumlaýyn dizaýn, modully önümçilik, bir düwmäni gurnamak;
Pes woltly dizaýn, ygtybarly we ygtybarly;
Toplumlaýyn gaplama zawody, amatly transport;

Altyn örtülen awiasiýa wilkasy, ýokary tizlikli geçiriş has ygtybarly;
Lityum demir fosfat batareýasynyň ygtybarly hili we uzak ömri bar;
Efficiencyokary öndürijilikli LED ulanyp, hyzmat möhleti 50000 sagat;
Polikarbonat (HK) açyk optiki linzany ulanmak, ýokary geçirijilik, garramaga garşy, ýokary temperatura garşylygy, deformasiýa ýok;
Lighteňil şöhlelenýän göwher ýüzü, ýagtylygy, köp möhürleme kepilligini, suw geçirmeýän ýokary derejesini netijeli ýokarlandyrýar.

WaWa Light 3.04.0
WaWa Light 3.04.0
ON key:turn on OFF key: turn off AUTO key; Reset, 6+X overnight lighting mode 6H key: lights off after 6 hours 8H key; lights off after 8 hours 85%6 key: reduce 15% power 709%6 key: reduce 309% power

Açar düwmesini açyň
Öçürmek düwmesi: öçürmek
AWTO açary: Täzeden düzmek, 6 + X gijeki yşyklandyryş tertibi
6H açary: 6 sagatdan soň yşyklar
8H açary: 8 sagatdan soň yşyklar
85% açar: 15% güýji azaltmak
70% açar: 30% güýji azaltmak

WaWa Light 3.04.0

Önümiň artykmaçlygy

■ Garaşsyz R% D, patentlenen önümler, toplumlaýyn dizaýn, modully önümçilik, bir gezek basmak.
500 efficiencyokary öndürijilikli LED bilen, 50000 sagat ömri.
Li LiFePO4 batareýasy bilen, ýokary howpsuzlyk, ömri uzak.
Light Almazyň ýüzüni şöhlelendirmek, ýagtylygyň ýagtylygyny ýokarlandyrmak, ýagtylygyň çeşmesini şöhlelendirmek.
■ Giňeldilen we galyňlaşdyrylan ýaý, ýerleşiş burçy, gurnama durnukly we berk.
PC Kompýuteriň açyk optiki linzasy bilen. Lightagtylygyň ýokary geçirijiligi, ýokary temperatura garşylygy we garrylyga garşylygy.
■ Altyn çaýylan awiasiýa wilkasy, has ýokary geçiriş tizligi, has ygtybarly.
■ Pes woltly dizaýn, ygtybarly we ygtybarly.
Pack Toplumlaýyn paket, amatly transport.

Arza ýeri

Öý yşyklandyrylyşynda, köçelerde we ýollarda, ýaşaýyş ýerlerinde, ajaýyp ýerler, seýilgähler, meýdançalar, hususy baglar we beýleki köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar, mahabat tagtasynyň gijeki yşyklandyrylyşy we açyk yşyklandyryş gurmak, gurmak aňsat, energiýa tygşytlamak, ýeke ömrüň dowamynda elektrik tölegini tölemegiň zerurlygy ýok.

Model BCT-VWV3.0 BCT-WW4.0
Gün paneli Naprýa / eniýe / güýç 5V / 36W 5V / 50W
Ömri 25 ýyl 25 ýyl
Batareýa Naprýa / eniýe / kuwwat 3.2V / 25Ah LiFePO4 batareýasy 3.2V / 35Ah LiFePO4 batareýasy
Ömri 8-12 ýyl 8-12 ýyl
Lightagtylyk çeşmesi Inagtylyk akymy 16001m 2000lm
Ömri 50,000 sag 50,000 sag
Yşyklandyryş wagty 6 + X / akylly güýç dolandyryşy we ýagtylygy we iş tertibini sazlamak üçin uzakdan dolandyrmagy ulanyp biler.
Linza Kompýuteriň açyk optiki linzasy, ýokary ýagtylyk geçirijisi bilen.
Gün jezasynyň siminiň uzynlygy Standart 2.4m; Meýletin uzaldyş setiri 2m
Kepillik 5 ýyl
Paketiň görnüşi 8 sany
Bukjanyň ululygy 533x400x238mm
WaWa Light 3.04.0
BCT-WW3040 WaWa Light 30 40 2020-12-11_00(1)_01

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň