Suw çyrasy

 • 150w 200w good quality solar flood light

  150w 200w gowy hilli gün sili çyrasy

   Köpugurly açyk göçme çyra, ýokary ýagtylyk, giň yşyklandyryş diapazony
  Monokristally kremniniň gün panelleri, awtomatiki zarýad bermek, aladasyz syýahat
   UserUSB interfeýsi, ulanyjy üçin amatly dizaýn, jübi telefonlaryna zarýad berip biler
  High highokary dykyzlykly materiallardan ýasalan, çydamly we aşaga çydamly

   

 • 100w 200w 300w 400w 2years warranty with camera solar flood light

  Kamera gün şöhlesiniň çyrasy bilen 100w 200w 300w 400w 2 ýyllyk kepillik

  2 million piksel ýokary kesgitli kamera, 1080P ýokary kesgitli surat hili, günüň dowamynda real wagt gözegçilik
   Gijelerine gurlan suw joşmasyna gözegçilik kamerasynyň effektini açyň
  Iki taraplaýyn ses interkomy, gurlan ýokary duýgur mikrofon, hünär sesini peseltmek
   128G çenli SD kartoçkany saklamagy goldaýar we internetsiz wideo ýazyp bilýär
   Üznüksiz ýagyşly günlerden gorkman, aýratyn güýç dolandyryş tehnologiýasy

 • 60w 150w 200w 300w good quality solar flood light

  60w 150w 200w 300w gowy hilli gün suw çyrasy

   Gün zarýady, uzakdan dolandyrmak
  Giňişleýin yşyklandyryş, sim gerek däl
  Temperaturaly aýna we alýumin örtük, IP67 Suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän kombinasiýa.
  Efficiencyokary öndürijilikli polikristally gün paneli, ýagyşly günlerde-de zarýad berip biler
  Sim terminaly syzdyrmaga, ýagyşa garşy, uzak ömri güýçlendirýär, çyzygyň howpsuzlygyny üpjün edýär.

 • flood Light 3.04.0 high quality 5 years warranty Solar Flood Light

  suw çyrasy 3.04.0 ýokary hilli 5 ýyl kepillik Gün sili çyrasy

  ■ 5 ýyl kepillik

  500 efficiencyokary öndürijilikli LED bilen, 50000 sagat ömri.

  Li LiFePO4 batareýasy bilen, ýokary howpsuzlyk, ömri uzak.

  ■ Garaşsyz R% D, patentlenen önümler, toplumlaýyn dizaýn, modully önümçilik, bir gezek basmak.

   

 • high quality 5 years warranty long life span Solar Flood Light

  ýokary hilli 5 ýyl kepillik ömri Gün suw joşmasy

  ■ 5 ýyl kepillik

  500 efficiencyokary öndürijilikli LED bilen, 50000 sagat ömri.

  Li LiFePO4 batareýasy bilen, ýokary howpsuzlyk, ömri uzak.

  ■ Garaşsyz R% D, patentlenen önümler, toplumlaýyn dizaýn, modully önümçilik, bir gezek basmak.

   

 • good quality Radar Flood Light

  gowy hilli Radar suw joşmasy

  ■ 5 ýyl kepillik

  Install Gurmak aňsat we Uzak ömür.

  Advertising Mahabat tagtasynyň gijeki yşyklandyrylyşy we açyk yşyklandyryş üçin ulanylýar.

  Home Öý yşyklandyryşynda, köçelerde we ýollarda, ýaşaýyş ýerlerinde, gözel ýerlerde, seýilgählerde, meýdançalarda, hususy baglarda we beýleki köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar.

 • 5years warranty good price Radar Flood Light

  5 ýyl kepillik gowy baha Radar Flood Light

  ■ 5 ýyl kepillik

  Install Gurmak aňsat we Uzak ömür.

  Advertising Mahabat tagtasynyň gijeki yşyklandyrylyşy we açyk yşyklandyryş üçin ulanylýar.

  Home Öý yşyklandyryşynda, köçelerde we ýollarda, ýaşaýyş ýerlerinde, gözel ýerlerde, seýilgählerde, meýdançalarda, hususy baglarda we beýleki köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar.