Suw çyrasy

 • 150w 200w gowy hilli gün suw çyrasy

  150w 200w gowy hilli gün suw çyrasy

  Köpugurly açyk göçme çyra, ýokary ýagtylyk, giň yşyklandyryş diapazony
  Monokristally kremniniň gün panelleri, awtomatiki zarýad bermek, aladasyz syýahat
   UserUSB interfeýsi, ulanyjy üçin amatly dizaýn, jübi telefonlaryna zarýad berip biler
  High highokary dykyzlykly materiallardan ýasalan, çydamly we aşaga çydamly

   

 • Kamera gün şöhlesiniň çyrasy bilen 100w 200w 300w 400w 2 ýyllyk kepillik

  Kamera gün şöhlesiniň çyrasy bilen 100w 200w 300w 400w 2 ýyllyk kepillik

  2 million piksel ýokary kesgitli kamera, 1080P ýokary kesgitli surat hili, günüň dowamynda hakyky wagtda gözegçilik
  Gije gurlan suw joşmasyna gözegçilik kamerasynyň effektini açyň
  Iki taraplaýyn ses interkomy, gurlan ýokary duýgur mikrofon, hünär sesiniň peselmegi
  SD kartoçkany 128G çenli saklamagy goldaýar we internetsiz wideo ýazyp bilýär
  Üznüksiz ýagyşly günlerden gorkman, aýratyn güýç dolandyryş tehnologiýasy

 • 60w 150w 200w 300w gowy hilli gün suw çyrasy

  60w 150w 200w 300w gowy hilli gün suw çyrasy

  Gün zarýady, uzakdan dolandyrmak
  Giňişleýin yşyklandyryş, sim gerek däl
  Temperaturaly aýna we alýumin örtük, IP67 Suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän kombinasiýa.
  Efficiencyokary öndürijilikli polikristally gün paneli, ýagyşly günlerde-de zarýad berip biler
  Sim terminaly syzmaga garşy, ýagyşa garşy, uzak ömri güýçlendirýär, çyzygyň howpsuzlygyny üpjün edýär.

 • suw çyrasy 3.04.0 ýokary hilli 5 ýyl kepillik Gün suw joşmasy

  suw çyrasy 3.04.0 ýokary hilli 5 ýyl kepillik Gün suw joşmasy

  ■ 5 ýyl kepillik

  High efficiencyokary öndürijilikli LED bilen, 50000 sagat ömri.

  Li LiFePO4 batareýasy, ýokary howpsuzlyk, ömri uzak.

  ■ Garaşsyz R% D, patentlenen önümler, toplumlaýyn dizaýn, modully önümçilik, bir gezek basmak.

   

 • ýokary hilli 5 ýyl kepillik uzak ömri Gün suw joşmasy

  ýokary hilli 5 ýyl kepillik uzak ömri Gün suw joşmasy

  ■ 5 ýyl kepillik

  High efficiencyokary öndürijilikli LED bilen, 50000 sagat ömri.

  Li LiFePO4 batareýasy, ýokary howpsuzlyk, ömri uzak.

  ■ Garaşsyz R% D, patentlenen önümler, toplumlaýyn dizaýn, modully önümçilik, bir gezek basmak.

   

 • gowy hilli Radar suw joşmasy

  gowy hilli Radar suw joşmasy

  ■ 5 ýyl kepillik

  Install Gurmak aňsatweUzak ömür.

  Advertising Mahabat tagtasynyň gijeki yşyklandyrylyşy we açyk yşyklandyryş üçin ulanylýar.

  Home Öý yşyklandyryşynda, köçelerde we ýollarda, ýaşaýyş ýerlerinde, gözel ýerlerde, seýilgählerde, meýdançalarda, hususy baglarda we beýleki köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar.

 • 5 ýyllyk kepillik gowy bahasy Radar Flood Light

  5 ýyllyk kepillik gowy bahasy Radar Flood Light

  ■ 5 ýyl kepillik

  Install Gurmak aňsatweUzak ömür.

  Advertising Mahabat tagtasynyň gijeki yşyklandyrylyşy we açyk yşyklandyryş üçin ulanylýar.

  Home Öý yşyklandyryşynda, köçelerde we ýollarda, ýaşaýyş ýerlerinde, gözel ýerlerde, seýilgählerde, meýdançalarda, hususy baglarda we beýleki köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar.